Username แปลว่าอะไร

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิก สิ่งที่เราจะได้รับก็คือ Username และ Password แล้วทราบหรือไม่ว่า Username นั้นแปลว่าอะไรเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า Username ให้มากขึ้น สำหรับ Username นั้นหากแปลกันตรงตัวนั้นแปลว่า ชื่อผู้ใช้ ซึ่งขอขยายผลให้เข้าใจมากขึ้นดังต่อไปนี้

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อเราเข้าใช้เว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิก เราจะได้ Username ซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่เราสามารถตั้งได้เอง โดยส่วนใหญ่แล้วชื่อผู้ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ผสมกับตัวเลข หรืออาจเป็น Email ที่เราใช้สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์นั้น ๆ ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเว็บไซต์ว่าจะกำหนดให้ชื่อผู้ใช้นั้นใช้อะไร

ชื่อผู้ใช้นั้นใช้สำหรับเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ที่เราสมัครสมาชิก โดยสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ ส่วน Password หรือรหัสผ่าน จะเป็นส่วนที่ใช้กำหนดในเรื่องของความปลอดภัย ว่าคนที่เข้าสู่ระบบนั้นเป็นคน ๆ นั้นจริง ๆ ถ้าหากเป็นเจ้าของ Username นั้นก็จะต้องมี Password หรือรหัสผ่านที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราจะต้องจดจำให้ได้ว่าชื่อผู้ใช้ที่เราใช้นั้นคืออะไร และรหัสผ่านที่เราตั้งนั้น มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบายของเว็บไซต์หรือไม่ เนื่องจากการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายจนเกินไปเช่น 1234 จะทำให้ผู้อื่นสามารถคาดเดา และสามารถเข้าสู่ระบบของเราได้ เพราะฉะนั้นหลายเว็บไซต์ มักให้เราตั้งรหัสผ่านยาก ๆ ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น Admin69587@! เป็นต้อน รหัสผ่านแบบนี้ถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่ง

เมื่อได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าคุณจะเข้าใจความหมายของคำว่า Username ที่แปลว่า ชื่อผู้ใช้ ได้ดีมากขึ้น และนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์ ได้อย่างปลอดภัย

2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “Username แปลว่าอะไร

  1. Pingback: ขั้นตอนการนำ Email เข้าป้ายกำกับ - Ninetechno.comNinetechno.com

  2. Pingback: Dashboard คืออะไร - Ninetechno.comNinetechno.com

ความเห็นถูกปิด