ระบบปฏิบัติการคืออะไร

operating system

ระบบปฏิบัติการ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Operating System และมักเรียกกันย่อ ๆ ว่า OS ปัจจุบันนี้มีทั้งบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อย่างแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เราใช้ระบบปฏิบัติการกันทุกวัน

ระบบปฏิบัติการมีอะไรบ้าง

  • ระบบปฏิบัติการ Windows จาก Microsoft เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก มีให้เลือกใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเครื่อง Server
  • ระบบปฏิบัติการ macOS จาก Apple เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และทำงานเฉพาะทางเป็นอย่างมาก โดยระบบปฏิบัติการนี้เน้นไปที่งานออกแบบกราฟฟิกส์เป็นหลัก
  • ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการนี้ได้ ปัจจุบันนี้มีให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Server
  • ระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนเป็นหลัก ปัจจุบนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจากแท็ลเล็ต และสมาร์ทโฟนนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวันกันเป็นอย่างมาก
  • ระบบปฏิบัติการ iOS เป็นระบบปฏิบัติการซึ่งทำงานบน สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต แต่เป็นระบบปฏิบัติการแบบปิดของ App ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีชื่อเฉพาะอย่าง iPhone และ iPad เป็นต้น

ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการนั้นเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ หากไม่มีระบบปฏิบัติการแล้วจะไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ หน้าที่หลัก ๆ ของระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยก็คือเมื่อกดปุ่ม Power บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเราจะผมกับหน้าต่างต้อนรับ มีวันที่ นาฬิกา สภาพอากาศ ภาพพื้นหลัง ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้สื่อสารกับผู้ใช้อยู่ตลอดเมื่อใช้เครื่อง และเมื่อเราต้องการทำงานเฉพาะทางก็ต้องติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าแอพพลิเคชั่นเข้าไป เนื่องจากระบบปฏิบัติการนั้นเน้นไปที่การควบคุมคุมการทำงานของอุปกรณ์ เช่น ปรับแสง ปรับเสียง เปิดปิดความสามารถของเครื่อง เช่น WIFI หรือข้อมูลมือถือเป็นต้น