Home page คืออะไร

Home page คือหน้าแรกของเว็บไซต์นั้น เป็นหน้าหลักที่มีการออกแบบให้สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และน่าจดจำ โดยทั่วไปแล้วเวลาต้องการเข้าเว็บไซต์ และไปยังหน้า Home page จะต้องพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นให้ถูกต้อง เช่น หากคุณต้องการไปหน้า Home page ของเว็บไซต์ ninetechno.com คุณก็จะต้องพิมพ์ www.ninetechno.com แล้วกดปุ่ม Enter เพียงเท่านี้ก็สามารถไปยังหน้า Home page ของ ninetechno.com ได้แล้ว