copy link แปลว่าอะไร

การ copy link หากแปลเป็นภาษาไทย ก็คือการคัดลอก link แล้ว link คืออะไร ค่อย ๆ ทำความเข้าใจกันดังต่อไปนี้ link คือการเชื่อมโยง โดยทั่วไปแล้วจะใช้กับเว็บไซต์ (Website) เป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมา แล้วอ่านข้อความต่าง ๆ บนเว็บเพจนั้น มักจะมีคำว่าคลิกที่นี่ หรืออ่านเพิ่มเติม เมื่อเรานำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าว แล้วเมาส์เปลี่ยนสัญลักษณ์จากลูกศรกลายเป็นรูปมือ และสามารถคลิกได้ ส่วนนั้นก็คือลิงก์นั่นเอง เมื่อคลิกแล้วจะเปิดหน้าเว็บเพจใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นเว็บเพจปลายทางที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์เป็นผู้กำหนดไว้

ปัจจุบันนี้มีการนำไปใช้บนแอพพลิเคชั่นก็มี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเปิดแอพพลิเคชั่น Zoom แล้วมีการสร้างห้องเพื่อใช้สำหรับพูดคุยร่วมกัน จะใช้ประชุม หรือเรียนออนไลน์ก็แล้วแต่ ตัวแอพพลิเคชั่น Zoom จะสามารถสร้าง Link และส่ง Link นี้ไปทางแอพพลิเคชั่นสำหรับสื่อสารอื่น ๆ ก็ได้ โดยส่วนใหญ่ก็จะส่งผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line เนื่องจากมีคนใช้กันเป็นจำนวนมาก จึงแทบจะเป็นแอพพลิเคชั่นสากลสำหรับการส่ง Link ไปโดยปริยาย

เมื่อผู้รับปลายทางได้ Link มาทาง Line ก็ทำการคัดลอก หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า Copy Link นั้นไปใช้งานบนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Microsoft Edge เป็นต้น โดยวาง Link ที่ทำการ copy มา ในช่อง Address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ก็จะทำให้เราสามารถเข้าร่วมประชุม หรือเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของ Zoom ได้ และทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่า Copy Link ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นครับ

การ copy link นั้นไม่จำเป็นต้องใช้บนแอพพลิเคชั่นเพียงอย่างเดียว เพราะในอดีตนั้นการ copy link ทำกันมากกับการใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพจที่เป็นบทความ และเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ และต้องการส่งบทความนั้นให้กับเพื่อน หรือบุคคลในครอบครัวของเราได้อ่าน เราก็สามารถ copy link ในช่อง address และ ส่ง Link นั้นผ่าน Line ไปให้ผู้รับปลายทางได้อีกด้วย