Adobe photoshop เป็นโปรแกรมสําหรับทํางานแบบใด

โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานกราฟฟิกส์ โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมนี้ใช้สำหรับปรับแต่งจุดบกพร่องต่าง ๆ ของไฟล์รูปภาพดิจิตอล เช่น เมื่อถ่ายภาพมาแล้วภาพมีความมืดมากไปก็ทำการปรับแต่งโดยเพิ่มความสว่างให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อถ่ายภาพมาแล้วภาพสว่างเกินไปก็สามารถลดความสว่างให้กับรูปภาพได้

นอกจากงานด้านการปรับแต่งดังกล่าวแล้วโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถลบส่วนเกินบนรูปภาพได้อย่างแนบเนียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรมนี้จะใช้เมนู และเครื่องมือต่าง ๆ ผสมผสานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมนี้ปรับแต่งรูปภาพ ในการปรับแต่งนั้นเราสามารถทำโทนสีให้กับภาพได้อีกด้วย

Adobe Photoshop นั้นทำงานด้วยระบบชั้น หรือเรียกว่า Layer ทำให้มีความเป็นอิสระในการปรับแต่ง เมื่อเปิดภาพขึ้นมาจะเป็นส่วนของ Background และหากเราต้องการพิมพ์ข้อความลงบนรูปภาพ ก็แค่คลิกเครื่องมือสำหรับพิมพ์ตัวอักษร จากนั้นนำเมาส์มาคลิกลงบนรูปภาพและพิมพ์ตัวอักษรตามต้องการก็จะพบกับ Layer ของตัวอักษรปรากฎเพิ่มขึ้นมา ลักษณะแบบนี้คือการทำงานแยกชั้นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานกับ Layer แล้ว Background ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ และเมื่อเราไปทำงานบน Layer ส่วนของ Background ก็จะไม่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

เมื่อมีการผสมผสานการทำงานด้วยเมนู แถบเครื่องมือ และพาแนลต่าง ๆ แล้ว จึงทำให้โปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา, เว็บไซต์ และงานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ๆ

เรียน Photoshop ฟรี ตั้งแต่ Basic จนถึง Advancd ได้ที่ https://youtube.com/playlist?list=PLWmjIHA0qEydVO57NGChMME3nojaEyquw

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น