TB กับ GB อะไรเยอะกว่ากัน

เมื่อพูดถึงหน่วยจัดเก็บคอมพิวเตอร์ และขณะนี้ถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ด้วย เรามักจะมีข้อสงสัยอยู่เสมอว่าหน่วยไหนเยอะกว่าหน่วยไหน เพราะหากไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานเลย ก็จะไม่ทราบว่าหน่วยจัดเก็บของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาดูกันกว่าหน่วยจัดเก็บของคอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทราบว่า หน่วยไหนมีค่าอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นหน่วยจัดเก็บของคอมพิวเตอร์ที่จะเขียนออกมาแบบเรียงลำดับไม่ได้เน้นวิชาการอะไร เพื่อให้ใคร ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของในตลาด เช่น เวลาที่เราซื้อหมู เราก็จะซื้อเป็นกิโลกรัม แต่หมู ก็ใช่ว่าจะขายกันเป็นกิโลกรัมเพียงอย่างเดียวเพราะสามารถขายหมูในหน่วยที่เล็กกว่าได้อีกด้วย เช่น ขายเป็นขีด

หน่วยวัด หรือหน่วยจัดเก็บของคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดก็คือ 1 จุด หรือ 1 บิต เมื่อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก็จะเก็บได้มากขึ้น พอมีจำนวนรวมกัน 8 บิต ก็จะกลายเป็น 1 ตัวอักษร เราจะเรียกหน่วยนี้ว่าไบต์ (byte) สมมุติว่าเราพิมข์ความจนมีจำนวนตัวอักษรครบ 1,024 ตัวอักษร หรือ 1,024 byte หน่วยในการวัดก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน่วย Kb หรือกิโลไบต์นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การเรียกง่ายขึ้น เปรียบเหมือนเราใช้ธนบัตรนั่นแหละครับ การเก็บธนบัตรใบละ 100 ในกระเป๋าสตางค์ เก็บยากกว่าเก็บธนบัตรใบละพันใบเดียว คือถ้าเงิน แค่ 1000 ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะใส่กระเป๋า แต่ถ้าจะเก็บเงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าสตางค์ เก็บธนบัตรใบละพันก็แค่ 10 ใบ เก็บง่ายกว่าธนบัตรใบละ 100 จำนวน 100 ใบ แน่นอนครับ คงจะพอเข้าใจในส่วนนี้นะครับ

ทีนี้พอหน่วยขยับมากขึ้น เป็น 1,024 KB แล้ว หน่วยก็จะเปลี่ยนไปอีกครับเป็น Mb ที่ออกเสียงว่าเมกกะไบต์ และเมื่อหน่วยขยับมากขึ้นเป็น 1,024 MB หน่วยก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็น GB หรือกิกะไบต์ที่เราคุ้นเคยกัน เมื่อใช้ปริมาณมากขึ้นเป็น 1,024 GB หน่วยก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็น Tb หรือเทระไบต์นั่นเอง

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว จะเข้าใจได้ว่า TB กับ GB อะไรเยอะกว่ากัน สรุปรก็คือ TB จะเป็นหน่วยจัดเก็บที่มากกว่่า GB ครับ เพราะค่าโดยประมาณคือ 1,024 GB = 1 TB นั่นเอง

เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้ว นอกจากจะทราบว่าหน่วยไหนเยอะกว่าหน่วยไหนแล้ว จะทราบถึงหลักการและเหตุผลด้วยภาษาบ้าน ๆ แบบเข้าใจง่ายๆ ด้วยครับ