แปลงไฟล์ png เป็น jpg

โดยปกติแล้วไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้มักจะมีนามสกุล .jpg แต่หากไฟล์ที่คุณได้รับมาเป็นไฟล์นามสกุล .png และคุณต้องการแปลงไฟล์จาก png เป้น jpg คุณสามารถใช้โปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์รูปภาพหลาย ๆ โปรแกรมในการแปลไฟล์ได้ แต่สำหรับในบทความนี้ข้อแนะนำโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows10 ที่มีชื่อว่า Photos ซึ่งใช้งานง่าย ๆ ดังนี้ เริ่มต้นให้คลิกเมาส์ขวาบนไฟล์รูปภาพที่ต้องการแปลงไฟล์ คลิกเลือกเมนู Open with และคลิกเมนู Photos

เมื่อปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Photo ขึ้นมา คลิกไอค่อนจุดสามจุดในวงกลมสีแพง จะปรากฏเมนูอื่น ๆ ขึ้นมาให้เลือกใช้ คลิกเมนู Save as

ในส่วนของ Save as type คลิกเลือกนามสกุลเป็น .jpg เพราะก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีนามสกุลเป็น .png สามารถคลิกเลือกที่เก็บไฟล์ได้ว่าต้องการวางไฟล์ที่แปลงจาก png เป็น jpg ไปไว้ที่ไหน เช่น Desktop หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ เป็นต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save ซึ่งจะอยู่มุมล่างขวามือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ทั้งหมดนี้คือวิธีแปลงไฟล์จาก png เป็น jpg ง่าย ๆ บน Windows10 ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มแต่อย่างใด