เงื่อนไข/ข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ninetechno.com ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ อย่างชัดเจน ขอให้ผู้เยี่ยมชม ลูกค้าและสมาชิกทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตามนี้

 1. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด
 2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ninetechno.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ บังคับใช้แล้วทุกประการ
 3. บทความภายในเว็บไซต์แห่งนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของ webmaster โดยการเขียนบทความต่าง ๆ ได้ผ่านการทดสอบจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเครื่องเดียว ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีอยู่แล้วว่า ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นมีความแตกต่างกัน การนำความรู้ที่ได้จากบทความไปใช้งานอาจประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไป ทั้งนี้การนำวิธีการต่าง ๆ จากบทความไปปฏิบัติ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้วิจารณญาณเป็นอย่างดีแล้ว จึงปฏิบัติตาม หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 4. บทความต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์ ยกเว้น บริการเสริมที่อาจมีขึ้นในขณะนี้ หรือในอนาคต ซึ่งไม่เกี่ยวกับบทความ
 5. บทความในเว็บไซต์ ninetechno.com ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ ถือว่าอยู่ในดุลพินิจและวิจารณญาณ ของผู้ใช้บริการ
 6. บทความในเว็บไซต์แห่งนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเขียนขึ้นโดย webmaster ของเว็บไซต์ ninetechno.com การนำบทความไปเผยแพร่สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ - การนำไปทำรายงานประกอบการเรียน - การนำข้อมูลเผยแพร่ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่ใช่ข้อมูลทางวิชาการ) - การนำบทความ และรูปภาพไปใส่ในเว็บไซต์ของตนเองสามารถทำได้ แต่จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องดังนี้

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.ninetechno.com

   และจะต้องสร้าง Link เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ด้วย url ที่ถูกต้องในทุก ๆ หน้าที่คัดลอกบทความไปวาง
 1. เกี่ยวกับการใช้บริการรูปแบบอื่น นอกจากบทความในเว็บไซต์ เช่น บริการจัดทำเว็บไซต์ ninetechno.com รับทำเว็บไซต์ ส่วนบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน เท่านั้น ไม่รับทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
 2. การใช้งานเว็บบอร์ด ต้องปฏิบัติตามกฎกติการใช้งานเว็บบอร์ดอย่างเคร่งครัด ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 3. การสมัครสมาชิกนั้นเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ได้ อย่างเต็มที่ เช่น การ Download File การใช้งาน Webboard การได้รับส่วนลดจากการออกแบบเว็บไซต์กับ Ninetechno.com การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านสนใจเพียงแค่อ่านบทความแค่บางส่วนไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแต่อย่าง ใด
 4. การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 5. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ ninetechno@gmail.com