ปรับขนาดไอคอนหน้าจอ windows 10

หากคุณมีปัญหากับไอคอนบนหน้าจอของระบบปฏิบัติการ windows10 เช่น ไอคอนเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป คุณสามารถปรับขนาดของไอคอนบนหน้าจอได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

เริ่มจากคลิกเมาส์ขวาบนหน้าจอ บริเวณพื้นที่ว่าง ๆ ห้ามโดนไอคอนใด ๆ จะปรากฏเมนูขึ้นมา คลิกเมนู View จะมีเมนูย่อยประกอบด้วย Large icons คือการแสดงไอคอนขนาดใหญ่, Medium icons คือการแสดงไอคอนขนาดกลางซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสม และ Small icons เป็นการแสดงไอคอนขนาดเล็ก

การปรับมุมมองไอคอนด้วยวิธีนี้เห็นผลทันทีเมื่อเลือกเมนูเสร็จ