คำสั่งหมุนภาพใน Photoshop

เมื่อเราแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ย่อมต้องมีการหมุนภาพในบางโอกาส เช่น ถ่ายภาพมาเป็นแนวนอน แล้วปรากฏว่าภาพที่ได้ไม่เป็นแนวนอนอย่างที่ต้องการเราสามารถหมุนภาพให้ได้ตามความต้องการของเรา สำหรับคำสั่งที่ใช้สำหรับหมุนภาพนั้นก็คือคำสั่ง Image Rotation ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้งานดังต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดภาพที่ต้องการขึ้นมา คลิกเมนู Image > Image Rotation ซึ่งจะมีตัวเลือกตามภาพด้านล่าง คลิกเลือกได้ตามต้องการ

  • 180 องศา คือสั่งหมุนภาพ 180 องศาเลย ลักษณะภาพที่ได้จะเป็นภาพกลับหัว
  • 90 องศา Clockwise คำสั่งหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
  • 90 องศา Counter Clockwise คำสั่งหมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
  • Arbitrary คือการหมุนภาพ โดยที่เรากำหนดองศาด้วยตนเอง

นอกจากการหมุนแล้ว ในเมนูนี้ยังมีเมนูในการกลับด้าน ซึ่งประกอบด้วย

  • Flip Canvas Horizontal เป็นการผลิกภาพตามแนวนอน
  • Flip Canvas Vertical เป็นการผลิกภาพตามแนวตั้ง

คำสั่งในการหมุนภาพเหล่านี้เมื่อสั่งแล้วสามารถสั่งซ้ำได้จนกว่าจะได้มุมมองภาพตามที่เราต้องการ

เมื่อเลือก 180 องศา ลักษณะของภาพจะแสดงตามภาพด้านล่าง

ต้องการให้กลับที่เดิมก็เลือกเมนูแบบเดิมเป็นการสั่งซ้ำ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการหมุนภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นคำสั่งง่าย ๆ ไม่ยุกยากหรือซับซ้อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง