Folder แปลว่าอะไร

Folder ออกเสียงว่า โฟลเดอร์ แปลว่า พื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งสัญลักษณ์ของโฟลเดอร์นั้นจะเป็นลักษณะของแฟ้ม เพื่อให้สื่อสารได้ง่าย เรียกได้ว่าเมื่อมองเห็นไอค่อนแล้วก็รับทราบได้ทันทีว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ เหตุผลที่ไอค่อนของโฟลเดอร์มีลักษณะเป็นแฟ้มก็เพราะว่า ในชีวิตจริงเมื่อเราต้องการจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย เราก็มักจะใช้แฟ้มกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเมื่อนำมาทำเป็นสัญลักษณ์บนคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์จึงมีลักษณะเป็นไอค่อนรูปแฟ้มอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เราสามารถพบเห็นโฟลเดอร์ได้บนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ระบบปฏิบัติการที่มีการสื่อสารกับผู้ใช้ด้วย UI ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปแฟ้มเหมือน ๆ กัน

Folder นั้นสามารถสร้างได้อย่างไม่จำกัด และสามารถสร้างได้หลายพื้นที่บนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนหน้าแรกของระบบปฏิบัติการที่เรียกกันว่าเดสก์ท็อป หรือในไดรฟ์ต่าง ๆ เช่น Drive C หรือ Drive D เป็นต้น แต่ถึงจะสามารถสร้างโฟลเดอร์บน Drive C ได้ แต่ก็ไม่แนะนำเนื่องจากจะมีไฟล์สำคัญ ๆ อยู่ในนั้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ของระบบปฏิบัติการ หรือไฟล์ของโปรแกรมต่าง ๆ เราจึงมักสร้างโฟลเดอร์ใน Drive D หรือ Drive อื่น ๆ มากกว่า Drive C

นอกจากการสร้างโฟลเดอร์แล้ว เพื่อเป็นการสื่อสารที่ง่ายขึ้น เราสามารถตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์ได้อีกด้วย