แชร์ (share) คืออะไร

คำว่าแชร์ (Share) หมายถึง การแบ่งปัน เป็นคำที่ได้ยินอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ ที่มีการกลางถึงกันอยู่บ่อยครั้ง หรือเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันต้องได้ยินคำนี้ ในยุกต์ก่อนที่จะมี Social Network นั้น คำว่า Share ใช้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่ การแชร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นคือการแบ่งปันไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เพลง หรือไฟล์วีดีโอ ซึ่งคนที่จะสามารถเข้าถึง และเปิดไฟล์เหล่านี้ได้นั้น จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และจะต้องได้รับสิทธิ์ ที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ในปัจจุบันนี้คำว่าแชร์ ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะบน Social Network ซึ่งก็มีความหมายเดียวกัน เพียงแต่สิ่งที่แบ่งปันนั้นจะแตกต่างกันด้วยวิธีการ และการแสดงผล เพราะการแชร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการแชร์ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ แต่การแชร์บน Social Network นั้นจะเป็นการแชร์เนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ และสามารถแชร์ได้อย่างไม่จำกัด หากผู้โพสได้ทำการโพสแบบสาธารณะ

สำหรับ Social Network ที่เราคุ้นเคยดีก็คือ Facebook จากนั้น Social Network อื่น ๆ ก็ค่อย ๆ มีการพัฒนาให้มีการแชร์มากขึ้น โดยบาง Social Network ก็เปลี่ยนคำไปเลยก็มีเช่น ทวิตเตอร์ ใช้คำว่าทวีตเป็นต้น

การแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์นั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้มาก ๆ ก็คือ ข้อมูลที่เราแชร์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สร้างประโยชน์ และไม่ก่อนให้เกิดโทษกับผู้รับปลายทาง เพราะฉะนั้นก่อนเชร์ข้อมูลใด ๆ จะต้องตรวจสอบให้ดี พร้อมทั้งหาข้อเท็จจริง ก่อนแชร์ทุกครั้ง ก็จะช่วยให้ผู้แชร์ และผู้รับข้อมูลปลายทาง ได้ประโยชน์ร่วมกัน