OneDrive PC คืออะไร

OneDrive PC
OneDrive PC

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ OneDrive PC เราต้องเข้าใจหลักการทำงานของ OneDrive เสียก่อน โดยปกติเวลาที่เราใช้บริการที่เรียกว่า Cloud Storage นั้น จะใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ซึ่งการทำงานนั้นจะมีความหน่วง หรืออาจจะเรียกว่าช้า เมื่อเทียบกับการใช้งานผ่านทางโปรแกรม Microsoft ได้เล็งเห็นจุดนี้ จึงได้พัฒนา OneDrive PC เพื่อติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (OneDrive นั้นเป็นบริการ Cloud Storage ของ Microsoft)

เพราะฉะนั้น OneDrive PC ก็คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าสู่ระบบในโปรแกรมนี้ และ Upload ไฟล์ ขึ้นไปยัง OneDrive หรือ Download ไฟล์จาก OneDrive มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้รวดเร็วกว่าการใช้งานบนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์

หนึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ “OneDrive PC คืออะไร

  1. Pingback: OneDrive คืออะไร - Ninetechno.comNinetechno.com

ใส่ความเห็น