Gimp คืออะไร

เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมสำหรับงานกราฟฟิกส์ ที่เน้นการปรับแสงสี ตัดต่อ และสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมา ก็คงหนีไม่พ้นโปรแกรม Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านาน และนับวันก็ยิ่งมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าโปรแกรมที่ดี และยอดเยี่ยมก็ต้องมีค่าใช้จ่าย หากสามารถจ่ายได้ก็ใช้ Photoshop ในการทำงาน แต่หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ยังคงมีมีทางออกโดยใช้โปรแกรมที่เป็น Opensource ในการทำงานได้เช่นกัน

Gimp ย่อมาจาก Image Manipulation Program อ่านออกเสียงว่า กิมป์ เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อภาพถ่ายเพื่อสร้างงานกราฟฟิกส์ หรือปรับแต่งแก้ไขภาพถ่าย เช่นภาพที่ถ่ายมาในที่แสงน้อย แล้วภาพมืด สามารถดึงให้ภาพสว่างได้ด้วย Gimp เรียกได้ว่าความสามารถโดยรวมของ Gimp นั้นสามารถทำงานได้เหมือนกับโปรแกรม Photoshop เพียงแต่การทำงานของโปรแกรมอาจจะไม่ลื่นไหลหรือใช้ได้สะดวกเท่ากับโปรแกรม Photoshop

Gimp มีหลักการทำงานโดยใช้ Layer เหมือนกับโปรแกรม Photoshop สามารถใช้ Filter ในการแต่งภาพได้เช่นเดียวกัน นามสกุลของ Gimp คือ .xcf นั่นหมายความว่า หากต้องการเก็บงานที่สร้างด้วย Gimp เอาไว้ใช้ในอนาคตจะต้อง Save งานด้วยนามสกุล .xcf ซึ่งเป็นนามสกุลของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Gimp

แต่หากต้องการนำงานที่สร้างเสร็จไปใช้งานจะต้องใช้วิธีการ Export จึงจะมีนามสกุลของไฟล์ชนิดอื่น เช่น นามสกุล .jpg .png เป็นต้น หากต้องการ Download โปรแกรม คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Gimp

โปรแกรม Gimp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละครั้งของการพัฒนา จะมีการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม รวมไปจนถึงการเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งควรมีการเช็ค Update เพื่อตรวจสอบว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วหรือยัง หากมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาก็และนำให้ Update โปรแกรม เพื่อที่เราจะสามารถใช้ Gimp ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง