Opacity ใน Photoshop คืออะไร

Opacity เมื่อแปลตรงตัวนั้นหมายถึง ความทึบ สำหรับในโปรแกรม Photoshop นั้นจะเป็นการปรับค่าความโปร่งใส โดยค่า 100% นั้นจะเป็นค่าที่มีความทึบสูงสุด และเมื่อปรับค่าลดลงเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความโปร่งใส่ขึ้นมาเรื่อย ๆ

การปรับค่า Opacity จะส่งผลต่อภาพอย่างไร

แน่นอนว่าเมื่อเราปรับค่า Opacity ให้มีค่า % ลดลงเรื่อย จะส่งผลให้ภาพนั้นมีความโปร่งใส ซึ่งเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพได้อย่างมากมาย เพราะค่า Opacity นั้นจะทำงานกับเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนของ Background มาดูภาพตัวอย่างประกอบ จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาพด้านล่างจะเห็นว่ามีการสร้างเลเยอร์ 1 อยู่ด้านบน Background และค่า Opacity 100%

เมื่อปรับค่า Opacity เหลือ 50% จะทำให้เรามองเห็น Background เพราะเลเยอร์ที่ 1 นั้นโปร่งใสขึ้นนั่นเอง

หากเลเยอร์ที่ 1 นั้นเป็นภาพอื่นที่ไม่ใส่การเทสี ก็จะทำให้ภาพในเลเยอร์ที่ 1 นั้นโปร่งใส่จนมองเป็น Background เช่นกัน ลักษณะแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานที่หลากหลาย

สนใจเรียน Photoshop ได้ฟรีบน Youtube คลิกที่นี่ https://youtube.com/playlist?list=PLWmjIHA0qEydVO57NGChMME3nojaEyquw