เกี่ยวกับเรา

Spread the love

Ninetechno.com เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยการเผยแพร่บทความคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของบทสรุปความ เปลี่ยนคำยากให้เข้าใจมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับผู้เริ่มต้นเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

Ninetechno.com พัฒนาไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกับสโลแกนของเว็บไซต์ของเรา ” เทคโนโลยี ไม่เคยหยุดนิ่ง ” และเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ผู้เยี่ยมชม และสมาชิกของเว็บไซต์ตลอดไป

ขอบคุณครับ
Webmaster